Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28/09/2023

Welkom bij OP DE GROEI, uw partner in jeugdontwikkeling en ondersteuning voor jeugddiensten. Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze workshops, kampen en de diensten met betrekking tot het aanbieden van gekwalificeerde lesgevers. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

Definities

a. "OP DE GROEI" verwijst naar de organisatie die workshops, kampen en gekwalificeerde lesgevers aanbiedt aan jeugddiensten.

b. "Jeugddienst" verwijst naar de organisatie, instelling of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van OP DE GROEI.

c. "Lesgever" verwijst naar een gekwalificeerde instructeur of begeleider die wordt ingezet door OP DE GROEI.

d. "Workshop" verwijst naar educatieve sessies of trainingen georganiseerd door OP DE GROEI. e. "Kamp" verwijst naar meerdaagse activiteiten georganiseerd door OP DE GROEI.

Aanmelding en Overeenkomst

a. Jeugddiensten kunnen zich aanmelden voor onze diensten via onze website, telefonisch of per e-mail.

b. De overeenkomst tussen OP DE GROEI en de jeugddienst wordt als geldig beschouwd zodra beide partijen schriftelijk akkoord zijn gegaan met de voorwaarden en specificaties van de dienstverlening.

Betaling

a. Betaling voor workshops, kampen en lesgevers dient te geschieden volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.

b. OP DE GROEI behoudt zich het recht voor om de tarieven en betalingsvoorwaarden te wijzigen, met voorafgaande kennisgeving aan de jeugddienst.

Annulering en Restitutie

a. Annulering van een workshop, kamp of lesgever moet schriftelijk worden gemeld aan OP DE GROEI.

b. Restitutievoorwaarden zijn afhankelijk van de specifieke dienstverlening en worden bij de overeenkomst gespecificeerd.

Verantwoordelijkheden

a. OP DE GROEI is verantwoordelijk voor het leveren van de overeengekomen diensten op een professionele en tijdige wijze.

b. De jeugddienst is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige en geschikte omgeving voor de workshops, kampen en lesgevers.

Aansprakelijkheid

a. OP DE GROEI is niet aansprakelijk voor letsel, schade, verlies of ongevallen die zich voordoen tijdens workshops, kampen of als gevolg van acties van lesgevers, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.

Wijzigingen in de Voorwaarden

a. OP DE GROEI behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op onze website.

Toepasselijk Recht

a. Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de diensten van OP DE GROEI, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan contact op met stephanie@opdegroei.com